Skip to main content

Laatste herziening: 3 november 2020

Privacy Policy

 

Op 20 maart 2019 heeft The Walt Disney Company bepaalde 21st Century Fox-bedrijven overgenomen, waaronder degene die de hierna beschreven diensten leveren. Dit beleid is vanwege deze transactie bijgewerkt. 

 

INTRODUCTIE

 

Transfer NV, gevestigd aan de Broederminstraat 9 BE – 2018 Antwerpen (“Bedrijf” of “wij”), waarmee u contact kunt opnemen nemen via email 21CF.FNGPrivacy_be@disney.com, wil u informeren over hoe wij persoonsgegevens van en over u verzamelen, gebruiken en delen via deze website www.mytransfer.be en de (eventueel) bijbehorende andere websites, mobiele websites, applicaties en widgets (samen de “Bedrijfsdiensten”).

In de onderstaande tabel kunt u een inhoudsopgave en korte samenvatting van deze Privacy Policy vinden. Klik op de links in de verschillende onderdelen van de samenvatting voor meer informatie met betrekking tot de gegevensverwerking door het Bedrijf.

 

Inhoudsopgave:

 

 1. WAT EN WIE DEKT DEZE PRIVACY POLICY?

 2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?

 3. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 4. OP WELKE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 5. HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

 7. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS UITGEWISSELD MET HET BUITENLAND?

 8. WAT ZIJN UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS?

 9. HOE LANG BEWAREN WIJ UW DATA

 10. UPDATES VAN DEZE PRIVACY POLICY

 11. HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN M.B.T. DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Samenvatting:

Probleem Informatie
1.       Wat en wie dekt deze Privacy Policy? Het Bedrijf is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij van en over u verzamelen door middel van de Bedrijfsdiensten.

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle gebruikers, inclusief zij die gebruik maken van de Bedrijfsdiensten zonder registratie of inschrijving en zij die een registratie of inschrijving hebben bij een Bedrijfsdienst.

 

Klik hier voor meer informatie

2.       Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u? Het bedrijf kan gegevens van en over u verzamelen.

 

In het bijzonder verzamelt het Bedrijf (1) registratiegegevens, (2) publieke gegevens en informatie die u post, (3) gegevens waarvan u social media toestemming heeft gegeven ze te delen met het Bedrijf en (4) activiteitsgegevens.

 

Wij verzamelen echter geen financiële gegevens van een betalingsdienstaanbieder of gevoelige informatie over u.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

3.       Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens? De voornaamste reden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is om u te voorzien van Bedrijfsdiensten en interactie met zulke diensten mogelijk te maken.

 

Bovendien kunnen wij u, met uw voorafgaande toestemming (indien wettelijk vereist), aanbiedingen, acties en marketingcommunicatie sturen, tevens gebaseerd op uw voorkeuren en gedrag.

 

Klik hier voor meer informatie.

4.       Op welke gronden gebruiken wij uw persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld om u te voorzien van Bedrijfsdiensten.

 

Uw persoonsgegevens kunnen ook  verzameld worden om aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen en/of het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf te beschermen.

 

Het niet verstrekken van zulke gegevens zal tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om Bedrijfsdiensten aan te bieden en/of te verstrekken.

 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verzameld voor marketingdoeleinden, heeft u de mogelijkheid het Bedrijf geen persoonsgegevens te verstrekken.

 

Klik hier voor meer informatie

5.       Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens? De veiligheid van uw gegevens is voor ons een prioriteit. Als gevolg hiervan heeft het Bedrijf behoorlijke administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen, ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en gebruik, openbaarmaking of aanpassingen door onbevoegden.

 

Klik hier voor meer informatie.

6.       Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

 

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens mogelijk delen met (i) dienstverleners, (ii) aan ons gelieerde bedrijven en (iii) nationale autoriteiten, wanneer wettelijk toegestaan.

 

Klik hier voor meer informatie.

7.       Worden uw persoonsgegevens uitgewisseld met het buitenland? Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met andere landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief de Verenigde Staten. Hoe dan ook, wij zorgen er altijd voor dat er adequate en passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, ontwikkeld om uw persoonsgegevens te beschermen (en waarbij deze bescherming in overeenstemming is met de geldende wetgeving).

 

Klik hier voor meer informatie.

8.       Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens? Als gevolg van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, in werking getreden op 25 mei 2018, heeft u onder andere het recht tot inzage, aanvulling, bijwerken, herziening en verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Klik hier voor meer informatie.

9.       Hoe lang bewaren wij uw data Uw persoonsgegevens worden in beginsel opgeslagen in onze systemen zo lang als dat nodig is om u de Bedrijfsdiensten te kunnen verstrekken.

 

Klik hier voor meer informatie.

10.     Updates van deze Privacy Policy Het Bedrijf mag deze Privacy Policy aanpassen of herzien om aan de geldende wetten te voldoen.

 

Zie de Ingangsdatum boven deze Privacy Policy om te zien wanneer deze Privacy Policy voor het laatst is herzien.

11.     Hoe kan ik contact opnemen m.b.t. de verwerking van mijn persoonsgegevens? U kunt ons bereiken op het volgende e-mailadres 21CF.FNGPrivacy_be@disney.com.
 1. WAT EN WIE DEKT DEZE PRIVACY POLICY?

het Bedrijf is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (informatie die een specifiek persoon identificeert, zoals een naam of e-mailadres) die wij van en over u verzamelen door middel van de Bedrijfsdiensten en verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen in deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy en ons Cookiebeleid zijn van toepassing op alle gebruikers, inclusief zij die gebruik maken van de Bedrijfsdiensten zonder registratie of inschrijving en zij die een registratie of inschrijving hebben bij een Bedrijfsdienst.

Zoals in de Gebruikersvoorwaarden is weergegeven zijn de Bedrijfsdiensten voor een algemeen publiek, zijn deze niet gericht op kinderen, en verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar.

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?

Het Bedrijf verzamelt (1) registratiegegevens, wanneer u zich inschrijft voor een Bedrijfsdienst, (2) publieke gegevens en Posts die u deelt via de Bedrijfsdiensten, (3) gegevens waarvan u social media toestemming heeft gegeven ze te delen met het Bedrijf en (4) activiteitsgegevens, wanneer u toegang heeft en gebruik maakt van een Bedrijfsdienst. Meer in het bijzonder verzamelt het Bedrijf de volgende soorten gegevens van en over u:

 1. Registratiegegevens zijn de gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert voor een Bedrijfsdienst, zoal het aanmaken van een account, plaatsen van een reactie, ontvangen van een nieuwsbrief of deelnemen aan een prijsvraag. Registratiegegevens kunnen bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht, land, postcode en verjaardag omvatten.
 2. Publieke gegevens en posts bestaande uit reacties of content die u publiceert op de Bedrijfsdiensten en de persoonlijke informatie over u die aan deze posts en content verbonden is, zoals naam, gebruikersnaam, reacties, likes, status, profielinformatie en foto. Publieke gegevens en posts zijn altijd openbaar. Dit betekent dat ze toegankelijk zijn voor iedereen en kunnen worden vertoond in zoekresultaten van externe zoekmachines.
 3. Gegevens van Social Media. Als u toegang heeft of inlogt bij een Bedrijfsdienst via een social mediadienst of een FNG Service verbindt met een social mediadienst kunnen de gegevens die wij verzamelen een gebruiker ID en of gebruikersnaam zijn die verbonden is met die social mediadienst, alle informatie en content waarvan u die social mediadienst toestemming heeft gegeven met ons te delen, zoals uw profielfoto, e-mailadres en vriendenlijst, en alle persoonsgegevens die u openbaar heeft gemaakt en is verbonden met die social mediadienst. Als u de Bedrijfsdiensten via een social mediadienst bereikt of als u de Bedrijfsdienst met een social mediadienst verbindt, geeft u het Bedrijf toestemming om persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met deze Privacy Policy.
 4. Activiteitsgegevens. Als u toegang heeft tot en gebruik maakt van de Bedrijfsdiensten, verzamelen wij bepaalde informatie van deze bezoeken. Om bijvoorbeeld uw toegang tot de Bedrijfsdiensten toe te staan, ontvangen en registreren onze servers informatie over uw computer, device en browser, mogelijk inclusief uw IP-adres, browsertype, en andere software- en hardware-informatie. Als uw de Bedrijfsdienst met uw telefoon of ander device opent, verzamelen wij mogelijk een unieke device-identificatie die tot dat device behoort, locatiegegevens of andere transactiegegevens van dat device. Cookies en andere traceertechnologieën (zoals browser-cookies, pixels, beacons, en Adobe Flash-technologie, doorgaans “Flash-cookies”) worden mogelijk ook verzameld. Deze technologieën kunnen gebruikt worden om informatie te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van de Bedrijfsdienst, zoals pagina’s die u bezocht heeft, video en andere content die u heeft bekeken, zoekopdrachten die u heeft uitgevoerd en advertenties die u heeft gezien. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 5. Gegevens uit andere bronnen. Wij mogen de gegevens die wij verzamelen uitbreiden met gegevens uit andere bronnen, zoals openbare gegevens over uw online en offline activiteiten van social mediadiensten en commerciële bronnen.

Wij verzamelen geen:

 • Financiële gegevens van een betalingsdienstaanbieder: In sommige gevallen gebruiken wij een onafhankelijke betalingsdienstaanbieder zodat u producten aan kunt schaffen en betalingen kunt doen (“Betalingsdienst“). Als u een product wilt aanschaffen of een betaling wilt doen d.m.v een Betalingsdienst, wordt u doorgestuurd naar de website van de Betalingsdienst. Alle gegevens die u verstrekt aan de Betalingsdienst zijn onderworpen aan de Privacy Policy van de Betalingsdienst en niet aan deze Privacy Policy. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens verzameld door een Betalingsdienst.
 • Gevoelige gegevens: wij vragen u geen gevoelige gegevens te zenden of openbaar te maken (zoals burgerservicenummers, gegevens m.b.t. etnische achtergrond, politieke mening, religie of andere geloofsovertuigingen, gezondheid, criminele achtergrond, of vakbondslidmaatschap) op of via de Bedrijfsdiensten of op andere wijze.

Verbonden diensten 

Tot slot kunnen Bedrijfsdiensten worden gekoppeld aan websites, inclusief social mediawebsites, beheerd door onafhankelijke (derde) bedrijven en kunnen advertenties bevatten of content, functies, spelletjes, nieuwsbrieven, prijsvragen of applicaties aanbieden die zijn ontworpen en beheerd door onafhankelijke (derde) bedrijven. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze onafhankelijke bedrijven en zodra u een Bedrijfsdienst verlaat of op een advertentie klikt kunt u de toepasselijke Privacy Policy van deze andere dienst bekijken.

 

 1. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van en over u verzamelen om:

a. Bedrijfsdiensten en functies aan u aan te bieden;

b. u de mogelijkheid te bieden te reageren op content en deel te nemen aan online spelletjes, prijsvragen of bonusprogramma’s;

c. klantenservice te bieden en te reageren op vragen;

d. te kunnen voldoen aan de geldende wetten of juridische verplichtingen en/of reageren op verzoeken van publieke en overheidsinstanties;

e. de Bedrijfsdiensten en functies te kunnen meten en verbeteren;

f. de rechten en belangen van het Bedrijf en anderen te beschermen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het Bedrijf uw persoonsgegevens kan gebruiken, inclusief situaties waarin het Bedrijf dit handelen in goed vertrouwen nodig acht wegens het: (i) beschermen, handhaven, of verdedigen van wettelijke rechten, privacy, veiligheid of bezit van het Bedrijf, bij ons Gelieerde Bedrijven of hun werknemers, agenten, opdrachtnemers, licentienemers en leveranciers (inclusief het handhaven van onze overeenkomsten en algemene voorwaarden); (ii) beschermen van privacy, veiligheid en zekerheid van gebruikers van de Bedrijfsdiensten of burgers; (iii) beschermen van het Bedrijf en derden, zoals Bedrijfsleveranciers, tegen fraude of voor risicomanagementdoeleinden.

g. een bedrijfstransactie af te ronden. Onder een bedrijfstransactie wordt verstaan een (voorgestelde) reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerkingsverband, opdracht, overdracht of andere transacties van alle of een deel van de Bedrijfszaken, -middelen of -aandelen (inclusief processen in verband met faillissement of daarmee te vergelijken processen). Als het bedrijf bijvoorbeeld betrokken is bij een fusie of overdracht van een wezenlijk deel van haar zaken, mag het Bedrijf uw persoonsgegevens vrijgeven en overdragen aan de partij(en) die bij de transactie verbonden is/zijn als deel van deze transactie.

h. deelfuncties toe te staan; als u inlogt of verbinding maakt met de Bedrijfsdiensten via een social media-account mogen wij uw gebruikersnaam, foto en likes, evenals uw activiteiten en reacties delen met andere gebruikers van de Bedrijfsdiensten en de vrienden aan u verbonden op uw social mediadienst. Wij mogen eveneens dezelfde persoonsgegevens delen met de provider van de social mediadienst;

i. uw ervaring met zowel on- en offline Bedrijfsdiensten te verbeteren door content aan u te leveren die u relevant en interessant vindt;

j. u – met uw voorafgaande goedkeuring – aanbiedingen, acties en andere marketingcommunicatie te sturen m.b.t. de Bedrijfsdiensten, diensten/producten van Gelieerde Bedrijven en/of derden die handelen in de media/entertainment sector, inclusief groepsondernemingen en co-branded diensten of functies, zoals prijsvragen en andere promoties met een derde of Gelieerd Bedrijf verstrekt die gehost worden op de Bedrijfsdienst of bij het Gelieerde Bedrijf of service van een derde.

k. u – met uw voorafgaande goedkeuring – marketingcommunicaties sturen, afgestemd op uw interesses en behoeften door middel van communicatiekanalen uiteengezet onder j).

We mogen geanonimiseerde gegevens of gegevens die u niet langer persoonlijk identificeren, gebruiken, ook indirect (zoals statistieken), voor elk doeleinde of verstrekken aan derden.

 

 1. OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Sectie 3, van a) tot c) van deze Privacy Policy is noodzakelijk voor het verstrekken van de gevraagde diensten en zijn daarom verplicht aangezien de diensten anders niet geleverd kunnen worden;
 • Sectie 3, d) van deze Privacy Policy is vereist op grond van de geldende wetgeving en is dus ook verplicht; en
 • Sectie 3, e tot g) van deze Privacy Policy wordt uitgevoerd gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van het Bedrijf en haar contractspartijen, welke adequaat in evenwicht zijn met uw belang, nu de gegevensverwerking strikt noodzakelijk zijn om zulke activiteiten uit te voeren. Deze gegevensverwerking is niet verplicht en u kunt bezwaar maken op ieder gewenst moment, zoals beschreven in Sectie 11 van deze Privacy Policy, tenzij de Bedrijf voldoende (zwaarwegende) gerechtvaardigde belangen heeft om door door te gaan met de verwerking

Het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Sectie 3, h) is facultatief, maar, zonder uw toestemming is het onmogelijk verbinding te maken tussen een social media account en de Bedrijfsdienst, in welk geval u gebruik zal moeten maken van een ander mechanisme om in te loggen bij de Bedrijfsdienst;
 • Sectie 3, i) tot k) zijn facultatief, maar, zonder uw toestemming is het onmogelijk voor het Bedrijf om u te voorzien van gepersonaliseerde content en algemene marketingcommunicaties van het Bedrijf en services/producten van derden of berichten gebaseerd op uw interesses en behoeften en u te voorzien van co-branding diensten.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van Sectie 3, h) tot k) terugtrekken op ieder moment door een bericht te verzenden naar het e-mailadres in Sectie 11. Let wel, de activiteiten onder sectie i) kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van cookies tracking technologiën. Voor meer informatie over hoe u cookies kunt blokkeren, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen. Tot slot kunt u uw goedkeuring intrekken of bezwaar maken tegen marketingcommunicatie in het geval van j) en k) door de uitschrijfinstructies in de communicatie te volgen, door de voorkeuren in uw gebruikersprofielinstellingen aan te passen als u een geregistreerde gebruiker bent, of via de Consent Management Tool op onze website als u geen gebruiker bent.

U kunt hieronder een overzicht vinden van de hierboven besproken informatie:

Doel van verwerken Juridische Grond Vrijwillige of noodzakelijke verstrekking van persoonsgegevens
Sectie 3 a): Aanbieden van Bedrijfsdiensten (bijvoorbeeld als registratie nodig is) Uitvoeren van contract Verstrekking is noodzakelijk

Het niet verstrekken van gegevens houdt in dat het voor ons onmogelijk wordt Bedrijfsdiensten aan te bieden.

Sectie 3 b): Interactie met gebruikers (plaatsen van comments, deelname aan prijsvragen, etc.) Uitvoeren van contract Verstrekking is noodzakelijk

Het niet verstrekken van gegevens leidt tot verslechterde Bedrijfsdiensten

Sectie 3 c): Customer support Uitvoeren van contract Verstrekking is noodzakelijk

Het niet verstrekken van gegevens leidt tot  verslechterde Bedrijfsdiensten

Sectie 3 d): Voldoen aan een wettelijke verplichting Juridische verplichting Verstrekking is verplicht

Het niet verstrekken van gegevens houdt in dat het onmogelijk voor ons wordt Bedrijfsdiensten aan te bieden.

Sectie 3 e): Analyse en verbetering van Bedrijfsdiensten Gerechtvaardigd belang Verstrekking is niet verplicht

U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking, maar het Bedrijf kan uw gegevens alsnog verwerken in geval van een gerechtvaardigd belang dat prevaleert boven uw belang

Sectie 3 f): Bescherming van het Bedrijf en belangen van derden Gerechtvaardigd belang Verstrekking is niet verplicht

U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking, maar het Bedrijf kan uw gegevens alsnog verwerken in geval van een gerechtvaardigd belang dat prevaleert boven uw belang

Sectie 3 g): Bedrijfstransactie Gerechtvaardigd belang

 

Verstrekking is niet verplicht

U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking, maar het Bedrijf kan uw gegevens alsnog verwerken in geval van een gerechtvaardigd belang dat prevaleert boven uw belang

Sectie 3 h): Social media sharing Toestemming Verstrekking is vrijwillig

U kunt uw recht  op het intrekken van uw toestemming op ieder moment uitvoeren, zonder consequenties anders dan de noodzaak in te loggen met een ander account.

Sectie 3 i): Personalisering van gebruikerservaring Toestemming Verstrekking is vrijwillig

U kunt uw recht op het intrekken van uw toestemming op ieder moment uitvoeren, zonder consequenties anders dan het niet meer ontvangen van gepersonaliseerde content.

Sectie 3 j): Algemene marketing Toestemming Verstrekking is vrijwillig

U kunt uw recht op het intrekken van uw toestemming op ieder moment uitvoeren, zonder consequenties anders dan het niet meer ontvangen van marketingberichten

Sectie 3 k): Gerichte marketing Toestemming Verstrekking is vrijwillig

U kunt uw recht op het intrekken van uw toestemming op ieder moment uitvoeren, zonder consequenties anders dan het niet meer ontvangen van gepersonaliseerde marketingberichten

 

 

 1. HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en zijn beschermd d.m.v. adequate veiligheidsmaatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, toepassingsgebied, inhoud en doel van verwerking evenals de risico’s van de variërende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van individuen. Het Bedrijf gebruikt in het bijzonder de passende administratieve, technische, persoonlijke en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens in haar bezit veilig te stellen tegen verlies, diefstal en gebruik, openbaarmaking of aanpassingen door onbevoegden.

 

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Het Bedrijf mag uw persoonsgegevens delen voor de doeleinden van Sectie 3 met de volgende categorie van ontvangers binnen de Europese Unie of buiten de Europese Unie conform en binnen de beperkingen van de bepalingen in Sectie 7:

a) Dienstverlenende derden toevertrouwt met gegevensverwerking en aangewezen als verwerkers wanneer vereist op grond van de geldende wetgeving, zoals cloud-serviceaanbieders, andere entiteiten binnen de groep, leveranciers van diensten noodzakelijk voor of ondersteunend aan de Bedrijfsdiensten en daarom, uitsluitend als voorbeeld dienend en daarom niet beperkt tot, bedrijven die IT diensten leveren, specialisten, consultants en juristen/advocaten:

b) Bedrijven die voortvloeien uit corporate transacties, mogelijke fusies, splitsingen of andere transformaties;

c) Gelieerde bedrijven in hun capaciteit als gegevensverantwoordelijke- of verwerker. Onder onze gelieerde bedrijven bevinden zich leden van de  The Walt Disney Family of daaraan gelieerde bedrijven (“Gelieerde Bedrijven”). Mail voor nadere informatie over Gelieerde Bedrijven naar 21CF.FNGPrivacy_be@disney.com

d) Zakenrelaties. met uw voorafgaande toestemming mag het Bedrijf uw persoonsgegevens delen met zakenrelaties in de media/entertainment sector om hen toestemming te geven u marketingcommunicaties te sturen;

e) Bevoegde instanties om aan de geldende wetgeving te voldoen.

 

 

 1. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS UITGEWISSELD MET HET BUITENLAND?

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met andere landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (in het bijzonder de Verenigde Staten). Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkent als passende gegevensbescherming biedend volgens de EER-standaard. De volledige lijst van deze landen is beschikbaar op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Voor overdrachten van de EER naar landen die niet passend worden geacht door de Europese Commissie hebben we geschikte en passende veiligheidsmaatregelen ingesteld, ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen en de overdracht van uw persoonsgegevens volgens de geldende persoonsgegevenswetgeving, zoals de standaard contractclausules overgenomen door de Europese Commissie in Artikel 45 en 46 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (De “AVG”).

U heeft het recht een kopie aan te vragen van de maatregelen hierboven en verdere informatie over uw persoonsgegevens op te vragen door contact op te nemen met het Bedrijf op het adres aangegeven in Sectie 11 van deze Privacy Policy.

 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS

Op grond van de AVG heeft u te allen tijde het recht om ten aanzien van uw persoonsgegevens:

a) uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, en, wanneer hiervan sprake is, heeft u het recht op toegang van uw gegevens (of om hiervan een kopie te verkrijgen), het recht op informatie over de bron van de persoonsgegevens, alsmede verdere informatie – zoals ook te vinden in deze Privacy Policy – over de verwerkingsdoeleinden, de onvangers en categorieën van persoonsgegevens, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en, waar mogelijk, de beoogde bewaartermijn, alsmede de beschermingsmaatregelenen die het Bedrijf heeft getroffen voor overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER;

b) te controleren of uw persoonsgegevens kloppen en een verzoek op rectificatie, updaten of aanpassen van uw persoonsgegevens in te dienen;

c) een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te wissen of anonimiseren, als:

a. deze verwerkt zijn in strijd met de geldende wetgeving

b. het Bedrijf de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor deze zijn verzameld;

c. het Bedrijf een juridische verplichting heeft uw persoonsgegevens te wissen;

d. u bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang (zie d) hieronder) en het Bedrijf geen zwaarder wegend gerechtvaardigd belang heeft om door te gaan met deze verwerking.

d) op ligitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een door het Bedrijf ingeroepen grechtvaardigd belang.

e) het Bedrijf te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval

a. u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, maar alleen gedurende de periode die het Bedrijf nodig heeft om de juistheid van uw gegevens te verifiëren of uw gegevens aan te passen;

b. de verwerking onwettig is, maar u de gegevens niet gewist wilt hebben;

c. het Bedrijf de gegevens niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, maar u de gegevens nodig heeft om uw rechten in een gerechtelijke procedure vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

d. u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking die plaats vond op basis van een gerechtvaardigd belang, waarbij u in afwachting bent van verificatie door het bedrijf van geldige rechtvaardigingsgronden om de verwerking voort te zetten.

f) een electronische kopie van uw Data te ontvangen indien de verwerking op electronische wijze heeft plaatsgevonden en deze (i) is verzameld op basis van uw toestemming of (ii) noodzakelijk is geweest voor het uitvoeren van de Bedrijfsdiensten (“Data Portabiliteit”);

g) een klacht in te dienen bij de relevante privacy autoriteit.

 

U kunt een aanvraag sturen naar het adres in Sectie 11. Gelieve in uw aanvraag uw e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer te vermelden en te specificeren welke informatie u wilt inzien, wijzigen, herzien, onderdrukken of verwijderen.

Let erop dat zelfs na verwijdering van uw account, of als u ons vraagt uw persoonsgegevens te verwijderen, kopieën van sommige gegevens van uw account zichtbaar zullen blijven onder sommige omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit informatie betreft die u gedeeld heeft via social media of andere diensten, of als behoud van zulke kopieën noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of voor juridische verdediging.  Wegens de aard van caching-technologie is uw account mogelijk niet onmiddellijk ontoegankelijk voor anderen.  Mogelijk bewaren we ook back-up-gegevens op onze servers die gerelateerd zijn aan uw account voor enige tijd na annulering of uw verzoek tot verwijdering om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij bieden u ook veel keuzes m.b.t. ons gebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.  Voor het volgende kunt u uw toestemming intrekken:

 • Ontvangen van elektronische communicatie van ons. Als u niet langer marketinggerelateerde e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u deze marketinggerelateerde e-mails uitschakelen door de uitschrijfinstructies in de communicatie te volgen, door de voorkeuren in uw gebruikersprofielinstellingen aan te passen als u een geregistreerde gebruiker bent, of via de Consent Management Tool op onze website als u geen gebruiker bent. U kunt ook een verzoek sturen naar het adres in Sectie 11 van deze Privacy Policy. In elk geval kan het Bedrijf doorgaan met het sturen van administratieve berichten gerelateerd aan de Bedrijfsdiensten.
 • Het delen van uw persoonsgegevens met Gelieerde Bedrijven of zakenrelaties voor hun marketingdoeleinden. Als u de voorkeur heeft dat wij uw persoonsgegevens niet langer delen met Gelieerde Bedrijven en/of zakenrelaties voor hun marketingdoeleinden kunt u deze uitschakelen door de uitschrijfinstructies in de e-mail te volgen, door de voorkeuren in uw gebruikersprofielinstellingen aan te passen als u een geregistreerde gebruiker bent, of via de Consent Management Tool op onze website als u geen gebruiker bent. U kunt ook een verzoek sturen naar het adres in Sectie 11 van deze Privacy Policy.

In bovenstaande gevallen kunnen wij contact met u opnemen indien meer informatie nodig is om uw verzoek goed uit te kunnen voeren.

 

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW DATA?

 Wij zullen uw gegevens enkel bewaren voor de periode die nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld zoals aangegeven in deze Privacy Policy. De volgende bewaarperiodes zijn in ieder geval van toepassing op het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Gegevens verzameld voor de doeleinden zoals beschreven in Sectie 3 a) tot h) van deze Privacy Policy wordt bewaard gedurende de verstrekking van de Bedrijfsdienst of de daarbinnen voorziene activiteiten plus de duur van de verjaringstermijn onder de geldende wetten na de beëindiging van de Bedrijfsdienst;
 • Gegevens verzameld voor de doeleinden zoals beschreven in Sectie 3 h) van deze Privacy Policy worden bewaard voor de duur die noodzakelijk is om in te loggen bij de Bedrijfsdienst via een social network;
 • Gegevens verzameld voor de doeleinden zoals beschreven in Sectie 3 i) wordt bewaard voor een periode van maximaal 2 jaar vanaf moment verzameling;
 • Gegevens verzameld voor de doeleinden zoals beschreven in Sectie 3 j) wordt bewaard voor een periode van maximaal 2 jaar vanaf moment verzameling;en
 • Gegevens verzameld voor de doeleinden zoals beschreven in Sectie 3 k) wordt bewaard voor een periode van maximaal 2 jaar vanaf moment verzameling.

Aan het einde van de bewaarperiode zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

 

 1. UPDATES VAN DEZE PRIVACY POLICY

Het Bedrijf mag deze Privacy Policy aanpassen of herzien om welke reden ook,inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in de geldende wetgeving en interpretaties, beslissingen/rechtspraak, meningen, bevelen en aanbevelingen gerelateerd aan zulke geldende wetten.

Zie de Ingangsdatum boven deze Privacy Policy om te zien wanneer deze Privacy Policy voor het laatst is herzien. Veranderingen in deze Privacy Policy zullen worden doorgegeven d.m.v. het publiceren van de bijgewerkte Privacy Policy op de Bedrijfsdiensten. Als we aanzienlijke wijzigingen in deze Privacy Policy maken die de aard van het verwerken veranderen of onze rechten m.b.t. het gebruik van de persoonsgegevens die wij al verzameld hebben uitbreiden, zullen wij u berichten en u een keuze geven ten aanzien van ons toekomstig gebruik van die persoonsgegevens, zoals de geldende wetgeving mogelijk vereist.

 

 1. CONTACT

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:  21CF.FNGPrivacy_be@disney.com.

Subscribe!

We send out new offers and deals, channel information, event tickets, competitions, non-spot opportunities or simply the latest programs to watch. Stay tuned to our Transfer News!

Newsletter 2022
Newsletter
Legal opt-in